VMT Erdrich vybírání procesy optimalizace
Skladový sklad HUK Coburg
noax Kuhn SA

Terminály pro manipulační prostředky

pro dopravu, sklady a logistiku

Vytěžte co nejvíce!

Zákazníci společnosti noax jsou flexibilní! Použitím slotů pro PCI nebo moderní standard PCI Express (PCIe) se otevírá nespočet možností: Průmyslové počítače společnosti noax mohou být flexibilně rozšiřovány, ať už periferie vyžaduje stará či nová rozhraní. 

Průmyslové počítače noax nachází uplatnění v různých prostředích a se značným množstvím různých periferních zařízení. Za rozhodující kritérium při výběru průmyslových počítačů považují IT administrátoři rozhraní k co možná největšímu počtu přídavných periferií. Společnost noax Technologies AG nabízí svým zákazníkům možnost i nadále používat osvědčená doplňková zařízení a přitom zůstává možnost budoucího rozšíření o novou periferii. Proto vybavil noax své průmyslové počítače sloty, s pomocí kterých mohou být rozšířeny funkce IPC s pomocí rozšiřujících karet PCI nebo PCIe.

V průmyslovém prostředí je u mnoha periferních zařízení stále ještě používána sběrnice PCI Standard. U průmyslových počítačů noax mohou být tato zařízení i nadále používána, neboť inženýři společnosti noax opatřili tyto počítače sloty pro oba standardy. Uživatelé tak mohou k průmyslovým počítačům noax se sloty pro obě karty připojit starší periferie nebo zařízení nejnovější generace a tento hardware používat i současně. Díky tomu nabízí průmyslové počítače noax podnikům flexibilitu při dovybavení hardware.

Tato rozšíření může provést odborný IT personál i zpětně beze ztráty zabezpečení. Počítače lze rozšířit o různá digitální vstupní / výstupní rozhraní, dodatečná rozhraní Ethernet nebo karty pro síť WLAN, mobilní vysílače či GPS - ale také o speciální rozhraní, jako např. fieldbus rozhraní, frame grabber, karty pro sběr naměřených dat. Díky flexibilnímu rozšíření nabízí průmyslové počítače noax ochranu investic na dlouhou dobu, neboť podniky mají možnost přizpůsobit hardware noax pomocí několika málo úkonů na změněné podmínky. Flexibilita průmyslových počítačů noax umožňuje podnikům i nadále využívat osvědčené periferiestarší generace a současně využívat nejnovější technické vymoženosti.