noax Unternehmen Eingang
noax Unternehmen Logistikterminals

Zprávy

Zprávy, Tiskové zprávy & Případové Studie

Management systému kvality společnosti noax prošel opakovaně certifikací podle ISO 9001:2015

noax Technologies AG - více než 20 let certifikován podle ISO 9001 společností TÜV

ISO 9001 – systém řízení kvality. Již mnoho let je společnost noax Technologies AG certifikována podle normy ISO 9001. Tento certifikát potvrzuje vysokou kvalitu procesů společnosti noax. Každodenně je praktikován proces zlepšování jak v oblasti výrobků, tak v oblasti pracovních procesů (KVP).

Kvalita produktů je základem úspěchu. Kvalitní produkty vznikají při použití kvalitních komponent, na základě dlouholetých zkušeností a díky vynikajícím procesům. Společnost noax se tímto řídí již více než 25 let a neustále optimalizuje management systému kvality podle normy ISO 9001, který je pravidelně kontrolován ze strany TÜV Süd AG.

Hlavním tématem managementu kvality podle ISO 9001 je opakovatelnost procesů pro zajištění kvality produktů a služeb. Kromě zcela dokumentovaného výrobního procesu jsou průmyslové počítače noax během výroby podrobovány velkému počtu testů. Velká pozornost je věnována rozsáhlému zahořovacímu testu. Každý průmyslový počítač noax musí tento zahořovací test úspěšně a bezchybně absolvovat po dobu 48 hodin. Teprve poté je odeslán k zákazníkovi.

Dalším opatřením pro zajištění vysoké kvality produktů je pravidelná kontrola průmyslových počítačů externími a nezávislými zkušebnami resp. laboratořemi. Testuje se tak vhodnost pro různé okolní vlivy, jako např. krytí IP. To udává, jakou těsnost přístroj vykazuje z hlediska prachu a vody. V oblasti obrábění kovů, kde se často v okolní nachází prach a mazací olej, se doporučuje používat přístroj certifikovaný na krytí IP65. Pokud se přístroje čistí velmi intenzivně a s pomocí vysokotlakého čištění (jak je tomu často v provozech, které zpracovávají potraviny) slouží spolehlivě IPC noax se stupněm krytí IP69k. noax tak nabízí vhodný průmyslový počítač pro různé oblasti nasazení.

noax je spolehlivým partnerem svých zákazníků a podtrhuje to certifikací managementu řízení kvality průmyslových počítačů podle ISO 9001.

noax – Robustní. Spolehlivý. Inovativní.