noax Unternehmen Eingang
noax Unternehmen Logistikterminals

Zprávy

Zprávy, Tiskové zprávy & Případové Studie

Vzdálený monitoring průmyslových počítačů noax

Díky dálkovému přístupu usnadňuje společnost noax IT administrátorům správu průmyslových počítačů noax. Tímto způsobem lze důležité technické parametry s pomocí sítě zobrazovat na centrálních místech.

Průmyslové počítače noax se nasazují v rámci výrobního řetězce - kontrolují a řídí výrobní stroje, zaznamenávají provozní data, přenášejí důležité informace do systémů ERP nebo podporují logistiku. Jelikož realizuji tak důležité úkoly ve výrobním procesu, rozhodně záleží na jejich spolehlivosti a provozní připravenosti.

S cílem dalšího zdokonalení těchto vlastností nabízí společnost noax svým zákazníkům možnost dálkové obsluhy. Parametry jako např. provozní teplota nebo údaje ze SMART pevného disku, resp. SSD jsou důležitými parametry, jež signalizují, zda průmyslový počítač pracuje správně. Proto je velmi důležité dohlížet na ně z centrálního místa. Díky použití standardu SNMP (Simple Network Management Protocol) mohou IT administrátoři integrovat průmyslové počítače noax do stávajících nástrojů dálkové údržby a mají tím pádem komplexní přehled o celém úseku IT. Potřebné úkoly údržby jsou včas rozpoznány a lze je také ihned provést. Lze tak nejenom zajistit kontinuitu výroby vzhledem k dodržení dodacích lhůt a spokojenosti zákazníků, ale tento postup šetří také čas a náklady, které by vznikly v důsledku výpadků.

Díky dálkové údržbě s pomocí SNMP poskytují průmyslové počítače noax svým uživatelům dodatečnou výhodu co se týče predikce závady a spolehlivosti. Je naším cílem spokojenost našich zákazníků.