entrée de la société noax
noax Unternehmen Logistikterminals

Nouvelles

Nouvelles, communiqués de presse & études de cas

Stoprocentní spolehlivost při vysokých teplotách, působení chladicích kapalin a při trvalých vibracích

Pro zachování konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích je pro vedení podniku DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. velmi důležité optimální vytížení drahých výrobních zařízení. Společnost z moravského města Prostějov dodává železniční a tramvajové výhybky, výhybkové konstrukce a kompletní sortiment náhradních dílů pro zákazníky z více než 30 zemí světa.

Výhybky a jejich části jsou vystavovány působení extrémních sil v různých klimatických podmínkách. Proto musí společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. dbát na pečlivé konstrukční zpracování a pečlivou realizaci vlastní výroby, která je postavena na tváření materiálu za tepla i za studena (kování, ohýbání, nakrucování, rovnání), zpracování materiálu obráběním, dále pak na svařování, a montáži. Tyto výrobní operace jsou postaveny na výrobních předpisech, kde výkres je základní dokumentací a tepelné podmínky pracovišť doprovázené prachem a působením průmyslových kapalin, vytvářejí specifické podmínky, ve kterých uspěje pouze speciální technologie.


Spolehlivé při vysokých teplotách a v prostředí frézovacích center

Některé z výše uvedených výrobních procesů probíhají za vysokých teplot. Speciálním pracovištěm je z tohoto pohledu kovárna, kde v letním období dosahují teploty vzduchu mnohdy více než 50°C. „Pro společnost noax jsme se rozhodli po testech právě v letním období, kdy se potvrdilo, že IPC noax tyto náročné podmínky bez problémů zvládl.“, vysvětluje ředitel Centra informatiky (dale jen ŘCI) společnosti, „Dalším výrazným benefitem se jeví použití IPC noax na frézovacích centrech, kde pracovníci oceňují okamžitou distribuci digitální formy dokumentace, která slouží k přesné přípravě pro upnutí obrobku k obráběcímu stolu, okamžité načtené potřebných nástrojů a možnosti digitálního odměření vzdáleností přímo ve výkrese.


Chvála od konkurence

Pro společnost noax se ŘCI a jeho kolegové rozhodli, protože průmyslové počítače z Bavorska mají vynikající reference od mnoha podniků z oblasti strojírenství. ŘCI k tomu dodává: „Ve fázi výběru pilotního projektu jsme prověřovali i IPC jiných firem, ale ty nevyhověly zadávacím parametrům a na konec musely firmy konstatovat, že v definovaných podmínkách jejich technika dlouhodobě spolehlivě fungovat nemůže”. V dalších fázích projektu jsme také u dalšího strojního vybavení a pracovišť realizovali nasazení speciální technologie od německých dodavatelů (např. Utahovací moment). Ti byli velice vděčni, když zjistili, že zákazník používá IPC noax, protože již tyto IPC mají ověřeny.” A pokračuje: „Velkou předností počítačů noax je jejich spolehlivost při těžkých výrobních podmínkách; k těm u nás patří především mechanické zatížení díky pohybu stroje, vibracím a rázům. Kromě toho létají při frézování nebo broušení na displej a skříň kovové třísky nebo žhavé jiskry.“ Mimo již zmíněné mechanické zatížení a horko – teploty vzduchu částečně dosahují až 60 °C - tu máme ještě chladicí kapaliny, které se dostávají na obrazovku přímo z rukou operátorů, kteří jednoduché ovládání počítačů realizují v rukavicích. Počítače se plánovaně vypínají dvakrát ročně - při turnusové aktualizaci softwaru a během vánočních svátků. Jinak pracují nepřetržitě od roku 2017.


Zvýšení efektivity o 12%

MES (Manufacturing Execute System) poskytuje veškeré údaje o produktivitě práce a strojů. Díky tomuto vyhodnocení ŘCI zjistil, že se efektivita pracovišť zvýšila o 12% Kromě toho MES poskytuje zaměstnancům také informace o aktuálním stavu rozpracovanosti zakázky. To se velmi pozitivně projevilo v dodržování termínů dodávek.