noax Unternehmen Eingang
noax Unternehmen Logistikterminals

noax: Výrobce průmyslových počítačů

Robustní průmyslové počítače - made in Germany

O společnosti noax - výrobci špičkových průmyslových počítačů

Robustní – spolehlivý – inovativní – made in Germany

Společnost noax Technologies AG patří mezi přední světové výrobce robustních a spolehlivých průmyslových počítačů a logistických terminálů. Průmyslové počítače koncipujeme pro extrémně drsná prostředí, ve kterých je např. intenzivní tlakové čištění na denním pořádku. Ve vývoji a výrobě kompletně zavřených průmyslových počítačů se můžeme spolehnout na více než 25letou zkušenost. Potřeby našich zákazníků jsou na prvním místě. Jsou pro nás měřítkem, kterým se řídíme.

Jako výrobce průmyslových počítačů nabízíme našim zákazníkům nejen průmyslový hardware, ale také široké spektrum doplňkových služeb od odborného poradenství a dodávek až po servis a podporu.

Naše IPC se vyrábějí výhradně v Ebersbergu u Mnichova (Made in Germany). Jsou koncipovány tak, aby roky dokonale fungovaly v nepřetržitém 24 hodinovém provozu a v těch nejtvrdších provozních prostředích. Bez problémů snášejí žár, chlad, mráz, vlhkost, prach, vibrace, nárazy a dokonce odolají působení kyselin nebo zásad.

Jako výrobce průmyslových počítačů nabízíme

Historie: Více než 25 let úspěšnosti

„Jako členka představenstva společnosti noax jsem si vědoma své povinnosti nabízet Vám – našim zákazníkům – spolehlivé průmyslové PC pro Vaši aplikaci. Přejeme si, aby Váš IT hardware‚ fungoval ‚jednoduše‘ a abyste měli možnost využít Váš čas pro úspěch. Z tohoto důvodu mají pro nás kvalita, spolehlivost a snadnost údržby stěžejní význam.

Vaše důvěra je pro nás pobídkou.“

Dipl.-Ing. Verena Schechner
Člen představenstva / CEO

noax CEO

Historie naší společnosti sahá až do roku 1990.

Již tehdy jsme jako středně velký rodinný podnik vyrábějící průmyslové počítače poznali, že průmyslové podniky s ohledem na postupující automatizaci potřebují obzvlášť robustní a spolehlivý hardware. Na průmyslové PC se totiž kladou stejné nároky jako na stroje a výrobní zařízení.

Před více než 25 lety tak začíná historie úspěchu v Bavorsku.

Koncepce a výroba zcela uzavřených průmyslových počítačů, které by se dokázaly vypořádat se specifickými nároky průmyslového prostředí - z těchto potřeb vyplývala tato konsekvence. Aby mohl vývoj úspěšně pokračovat, byla v roce 1998 založena dnešní společnost noax Technologies GmbH v Ebersbergu u Mnichova.

Od samého začátku byl náš cíl vyrobit maximálně kompaktní průmyslové počítače s vysokým výpočetním výkonem, které by bylo možné jednoduše a intuitivně ovládat. Abychom tohoto cíle dosáhli, dbáme na každičký detail - od prvotního návrhu až po hotový výrobek. Díky tomu můžeme vyrábět a dodávat na trh inovativní výrobky, které vždy dokážou nastavit laťku velmi vysoko. Naše první vyrobené průmyslové počítače 90tých let disponují integrovaným dotykovým ovládáním, stejně jako inteligentním řízením teploty a splňují vysoké celosvětové nároky průmyslových firem.

Tuto dlouholetou zkušenost ve vývoji, výrobě a distribuci průmyslových PC pro extrémní provozní prostředí rádi předáváme našim klientům formou kvalitních výrobků. Jsme rádi, že Vám můžeme vždy nabídnout průmyslové počítače s velmi dlouhou životností a na posledním stavu techniky. Na kvalitu našich IPC klademe proto zvlášť velký důraz. Naši pozornost věnujeme především tomu, aby celý procesní řetězec zůstal v našich rukou - od vývoje přes výrobu a distribuci až po poprodejní servis.

To je také důvod, proč nabízíme mnoho inovativních, odolných a spolehlivých výrobků, které mají u našich zákazníků - nejenom v celém Německu - výbornou pověst. Mnohé nové zákazníky získáváme na základě doporučení od stávajících a spokojených zákazníků. Průmyslové PC - zprávy uživatelů z nejrůznějších oborů to působivě dokládají.

Díky spojitému vývoji našeho podniku a blízkosti zákazníkům jsme se nejen dokázali udržet, ale i rozvíjet na velmi náročném trhu. Kromě našeho hlavního sídla v hornobavorském Ebersbergu u Mnichova jsme našim zákazníkům osobně k dispozici v dalších pobočkách v Dortmundu, Francii a v České republice, stejně jako v dalších dceřiných společnostech ve Švýcarsku a v USA.

Před více než 25 lety tak začíná historie úspěchu v Bavorsku.

Naše silné stránky: Průmyslová kvalita bez kompromisů – noax

 • Zaměření na vývoj a výrobu průmyslových PC
 • Více než 25letá zkušenost a vysoká úroveň odborných znalostí v souvislosti s průmyslovými počítači
 • Spolehlivé komponenty průmyslových PC odpovídající nejvyšším standardům kvality a průmyslovým požadavkům
 • Vlastní vývoj a konstrukce úplného IPC vč. základní desky
 • Důsledné používání čipových sad Intel® (embedded) pro 100procentní kompatibilitu
 • nejméně pětiletá záruka dostupnosti všech komponentů
 • Komplexní servis a podpora splňující nároky trhu s investičním zbožím
 • Certifikovány podle ISO 9001 a kompletní výroba průmyslových PC v Německu
 • Provedení četných extrémních testů interně a rovněž v nezávislých, certifikovaných laboratořích
 • Středně velký výrobce průmyslových PC s perspektivní budoucností a s kontinuálním tempem růstu

Ocenění za design

Ocenění Red Dot Design Award je jednou z největších designérských soutěží na světě. V kategorii „Product Design“ se přihlásily firmy z 54 zemí se svými inovativními výrobky. Asi 40členné grémium posuzuje mezi jiným

stupeň inovace, formální kvalitu, funkčnost a ekologickou kompatibilitu. Produkty, jež zde bodují, si tuto pečeť jakosti zasloužily.

„Konstrukce průmyslového počítače S21WP beze spár a hran spojuje imponující funkčnost s vysokou zatížitelností“, takto odůvodňuje porota své rozhodnutí v ročence Red Dot Design Yearbook.

stupeň inovace, formální kvalitu,

Vlastní vývoj: made in Germany – od samého počátku

Důležitým předpokladem našeho úspěchu jsou vlastní vývoj a výroba našich průmyslových PC. Zakládající se na filozofii „od prvotního nápadu až po hotový výrobek“ – made in Germany. Zahrnuje to mechanické a elektronické součásti až po základní desku. Na základě této velké hloubky výrobkových řad a výroby v Německu je nám možné vyvíjet dostatečný vliv na všechny komponenty tak, abychom mohli dostát našim kvalitativním požadavkům.

Mechanika – Elektronika – Management kvality - Tři pilíře vlastního vývoje noax IPC

Vlastní vývoj a přísný systém managementu kvality ve vlastní firmě, v Ebersbergu u Mnichova, jsou pro nás jako výrobce IPC zárukou robustnosti našeho hardware. Zvláštní pozornost věnujeme:

Mechanika

 • Dlouholeté zkušenosti při vývoji průmyslových PC s vysokými stupni krytí - IP65, IP67 a IP69K
 • Udržitelná konstrukce se zaměřením na odolnost vůči nárazům a vibracím
 • Výměna konstrukčních dat s dodavateli k zabezpečení vysoké kvality jednotlivých součástí

Elektronika

 • Vývoj vlastních All-in-One základních desek
 • Pečlivý výběr elektronických komponentů a součásti obvodů podle našich vysokých nároků
 • Zajištění elektromagnetické kompatibility (EMK), dlouhodobá dostupnost minimálně 5 let

Nejsilnější generace desek všech dob

noax N12

Weiterelesen

Management kvality:

Jako výrobce průmyslových PC vystavujeme naše průmyslové PC extrémním testům, které jsou přesně dokumentovány a poté analyzovány. Během testů se např. používají předdefinované teplotní křivky v kombinaci s různými stupni vlhkosti po delší časové úseky. Provádějí se také různé rázové a vibrační testy, dovolující předem simulovat pozdější použití v praxi. Naše vysoké kvalitativní standardy se odrážejí v certifikátech, schváleních vystavených nezávislými ústavy jako např. CE, FCC, IP65, IP67, IP69K, a v neposlední řadě u našich početných, spokojených zákazníků.

Certifikováno podle ISO 9001:2015

Úspěch podniku v dnešní době není určován jen cenou a produktivitou, nýbrž také důmyslnými výrobky, inovační silou a optimálními servisními službami. Vysoká kvalita výrobků a schopnost flexibilně reagovat na rychle se měnící požadavky zákazníků patří k výzvám, se kterými se musí vypořádat každý moderní podnik.

Kvalita začíná tehdy, podaří-li se nám dostat spokojenost zákazníka do myšlení našich lidí. Tento výrok Johna F. Akerse, bývalého šéfa představenstva IBM názorně ukazuje, že kvalitou musí člověk žít.

Abychom mohli optimálně čelit těmto obsáhlým výzvám, implementovali jsme procesní model vycházející z normy ISO 9001. Vnímáme tyto zásady jako vodítko k tomu, abychom dostáli obzvláště vysokým nárokům kladených na kvalitu našich výrobků, služeb a postupů.

Zejména vlastní vývoj a výroba nám umožňují, abychom dodržovali nejvyšší možné standardy kvality a dokázali vyjít vstříc individuálním požadavkům našich zákazníků. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit o naší kvalitě. Navštivte náš závod v Ebersbergu u Mnichova. Uvidíte: Společnost noax plně vyhovuje požadavkům pověstné kvality „Made in Germany“.

Vzhledem k tomu, že každý dobrý systém managementu kvality podléhá neustálému vylepšování, zveme naše zákazníky a dodavatele k aktivní spoluúčasti na tomto procesu. Vnímáme totiž naše zákazníky a dodavatele jako součást celého našeho snažení a tudíž je považujeme za součást systému managementu kvality.

Abychom mohli optimálně čelit

Udržitelnost našich průmyslových počítačů

Udržitelnost u nás stojí v popředí nejenom vzhledem k designu zařízení, nýbrž také při výrobě našich IPC. To znamená ochrana zdrojů díky dlouhým dobám provozu a použití recyklovatelných materiálů. Dlouhou životností a snadnou přestavbou a dovybavením našich průmyslových počítačů zamezujeme vzniku velkého množství odpadu.