noax Mondi
19 průmyslPC Alsto Přesné upínací nářadí Data Acquisition
Průmyslový počítač PC noax S21

„Průmysl 4.0“ – Průmyslové PC

pro udržitelnost budování a rozvoje Vaší chytré továrny (Smart Factory)

Řešení pro Průmysl 4.0: Průmyslové PC s technologií PCAP pro Vaši Smart Factory

noax průmyslové počítače PC podporují digitalizaci a zesíťování produkce

Průmysl 4.0 – Výrobní provozy, ve kterých mají lidé, stroje a obrobky pracovat v inteligentním zesítění, a to v reálném čase i nezávisle na lokalitě a nad rámec stanoviště. Průmyslové PC od noax podporují tento vývoj výrobní struktury. Kompletní procesní řetězec, od konstrukce až po montáž na strojích, lze takto uzavřít digitalizovaným cyklem: Data jsou kompletně dostupná až do výrobní haly. Výrobní data se spolehlivě vracejí bez problémů a v reálném čase do plánovací úrovně. Zajištěním evidence a analýzy lze mj. bezprostředně reagovat na odchylky od plánu. Pracovníkům ve výrobě jsou správné informace poskytovány ve správné době a na správném místě.

Průmyslové PC noax fungují m.j. jako terminály sběru dat, informační a vizualizační terminály a v každodenní výrobní praxi představují enormní kladný efekt: Tvoří základ pro spolehlivou a důkladnou evidenci zpětných vazeb z produkce pro zpracování v systémech plánování výroby a ERP. V tomto smyslu jsou tedy nutným předpokladem pro postupné budování továrny 4.0 / Smart Factory. Zaručují bezpečnost procesů, zvyšují datovou průchodnost a uzavírají tak mezery v procesech. Svou vysoce výkonnou základní deskou, početnými rozhraními a bezdrátovou konektivitou jsou průmyslové PC od noax ideální základnou pro moderní, propojenou výrobu. Podporují procesy v reálném čase a zaručují úplné zobrazení s cílem používat inteligentní technologie průmysl 4.0 s orientací na praxi. V zájmu zrychlení a zefektivnění výroby to například znamená vytvářet samočinné a samoregulující procesy, utvářet reprodukovatelné pracovní toky.

Průmyslové PC noax fungují

Nová technologie PCAP pro Smart Factory

Inteligentní technologie PCAP (Projected Capacitive), zdokonalená pro průmyslové použití, umožňuje poprvé účelné použití multidotykových průmyslových počítačů za ztížených podmínek v průmyslovém prostředí. Uživatel tak může díky přesnému multidotykovému displeji a intuitivnímu smartphonově orientovanému ovládání mávnutím (swiping) rychleji a efektivněji editovat výkresy CAD, obrázky, modely 3D a mnoho dalšího. Jedinečné je v této souvislosti ovládání v rukavicích přímo až po okraj, a to i za obtížných okolních podmínek. Společnost noax tak z průmyslového počítače dělá „chytré” hardwarové zařízení v moderní produkci / výrobě.

S21 Multitouch PC PC průmysl noax S21

PCI/PCle – Rozšiřitelná konektivita ve výrobě

Rozdílné aplikace vyžadují značný počet různých periferních zařízení. Univerzální hardwarová rozhraní pro individuální dodatečný hardware jsou proto pro IT administrátory rozhodujícím kritériem při výběru průmyslových PC. průmyslové PC od noax jsou vybaveny sloty jak pro PCI, tak i pro moderní standard PCl Express (PCIe) a skýtají tak mnoho možností: PC pro průmysl 4.0 noax takto lze flexibilně rozšiřovat, ať už periferie potřebuje stará či nová rozhraní – toto je důležité hledisko vzhledem k postupně rozšiřitelnému propojení výrobního IT s maximální perspektivností a bezpečností investic.

noax Mondi

WiFi propojení produkce – IIoT – Industrial Internet of things

Průmyslové PC od noax, volitelně vybavené sítí WiFi, lze propojit s kabelovou infrastrukturou i bez dodatečných investic. Pro zajištění pokud možno kontinuálního přenosu dat bez přerušení disponují průmyslové PC pro Průmysl 4.0 speciálními, výkonnými, integrovanými anténami. Průmyslové PC noax se takto hodí jako ideální hardwarová platforma k zesítění a digitalizaci Vaší produkce na cestě k Smart Factory a k průmyslu 4.0.

Průmyslové PC noax S21 Wifi vpravo

Pro použití ve Smart Factory Vám doporučujeme tyto průmyslové PC: