Otisk noax Technologies AG

robustní a spolehlivé

Tiráž

Adresa:

noax Technologies AG
Am Forst 6
D-85560 Ebersberg
Telefon: 0 80 92-85 36-0
Fax: 0 80 92-85 36-55
E-Mail: info@noax.com
Web: www.noax.com

Vorstand: Verena Schechner
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 141720
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 812 498 277
Inhaltlich Verantwortlich gemäß § 6 MdStV: noax Technologies AG
 

Vyloučení odpovědnosti

 

1. Obsah online nabídky

noax Technologies AG nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, kvalitu, úplnost nebo správnost uvedených informací. Nároky vyplývající z ručení uplatněného vůči společnosti noax Technologies AG, vztahující se na hmotné nebo nehmotné škody, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, popřípadě využitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud se ze strany společnosti noax Technologies AG nejednalo o průkazně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Noax Technologies AG si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celou nabídku a to bez předchozího upozornění. Dále si vyhrazuje právo prezentaci na čas nebo úplně pozastavit.
 

2. Autorské právo a právo ochranné známky

noax Technologies AG ve všech publikacích usiluje o dodržování autorských práv na použité grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty jak u společností noax Technologies AG vytvořených grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo použití grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů bez licence. Všechny ochranné známky a značky zboží, názvy a loga uvedené v rámci internetové nabídky a popřípadě chráněné třetí osobou podléhají bez omezení ustanovením aktuálně platného práva ochranné známky a vlastnickým právům příslušných registrovaných majitelů. Na základě pouhého uvedení nelze činit závěry, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob. Autorské právo na zveřejněné a společností noax Technologies AG vytvořené objekty náleží výhradně společnosti noax Technologies AG. Každé použití nebo rozmnožování těchto objektů, mimo úzké hranice zákona o autorských právech, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného písemného souhlasu autora.

Intel, the Intel logo, the Intel Inside logo and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
 

3. Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hyperlinků"), které jsou mimo kompetence autora, by povinnost ručení platila výhradně v případě, že společnost noax Technologies AG o obsahu věděla a bylo by pro ni technicky možné a únosné v případě protiprávních obsahů jejich využití zabránit. Společnost noax Technologies AG tímto výslovně prohlašuje, že k datu umístění odkazu nebyly na stránkách s odkazem identifikovatelné žádné protiprávní obsahy. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahu nebo autorská práva odkazovaných stránek nemá společnost noax Technologies AG žádný vliv. Proto se společnost noax Technologies AG tímto výslovně distancuje od všech obsahů na všech odkazovaných stránkách, které byly změněny po umístění odkazu. Tato stanovení platí jak pro všechny zveřejněné internetové odkazy související s vlastní internetovou nabídkou, tak pro cizí záznamy v návštěvních knihách, diskusních fórech a e-mailových konferencích založených společností noax Technologies AG. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a především za škody, které vznikly používáním informací z odkázaných internetových stránek, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno a ne ten, kdo na daný obsah pouze odkazuje.
 

4. Právní účinnost a vyloučení odpovědnosti 

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, přestaly odpovídat nebo zcela neodpovídají platné legislativě, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti tímto nedotčeny.