Průmyslové počítače noax

robustní a spolehlivé

Flexibilní a bezpečné připojení s pomocí sítě WLAN u terminálů noax pro manipulační prostředky

Integrovaná síť WLAN: Šetří místo a brání poškození

Dvě frekvenční pásma (2,4 GHz nebo 5 GHz) sítě WLAN standardu IEEE 802.11a/b/g/n patří již dlouho k volitelnému vybavení průmyslových počítačů noax. Nezávisle na tom, zda je průmyslový počítač využíván jako stacionární či mobilní zařízení, zůstanete díky síti WLAN ušetřeni nákladnému pokládání kabelů LAN. Také u stacionárních IPC noax je zajištěna dostatečná flexibilita – v případě potřeby lze rychle změnit místo. Obrovskou výhodou jsou antény WLAN, které jsou integrovány do terminálů, umístěných ve vozidlech. Tyto antény usnadňují montáž u stacionárních zařízení, avšak především u pozemních dopravních prostředků s omezeným zástavbovým prostorem. Díky integraci do předního panelu je zabráněno utrhnutí antén. 

Roaming: Perfektní řešení při maximálním příjmu

Aby byl zajištěn co možná nejplynulejší přenos dat bez přerušování, disponují terminály noax pro vysokozdvižné vozíky dvěma integrovanými anténami. Tyto integrované antény byly vyvíjeny s ohledem na vynikající výkon při přijímání a odesílání dat. Na základě optimálního uspořádání a orientace antén sítě WLAN si Vás terminály noax pro vysokozdvižné vozíky získají velmi dobrými vlastnostmi roamingu.

Odpojitelné externí antény: Zabezpečené mobilní použití

Pro použití v uzavřených pozemních dopravních prostředcích, ve kterých může na základě Faradayova efektu dojít k problémům s příjmem dat, nabízí noax řešení, jak zajistit přenos dat prostřednictvím sítě WLAN:  externí odpojitelné antény se umístí zvenku vozidla, např. na střechu. Zde dojde k připojení přes konektor. Samozřejmostí je chráněné vedení kabelu od terminálu k anténě na střeše a snadná instalace.                                               

Použití osvědčené v praxi

Díky těmto znakům jsou průmyslové počítače noax ještě flexibilnější a umožňují spolehlivou komunikaci. Mají tedy ideální vlastnosti pro použití všude tam, kde je třeba bezdrátový a nepřerušovaný přenos dat. 
U společnosti Schenker Deutschland AG, zákazníka společnosti noax Technologies AG, je díky terminálům noax nyní zajištěn pro fulfilment dokonalý přenos dat až na výrobní linku. Stěžejním bodem pro komunikaci mezi skladem a centrálním oddělením informačních technologií je spolehlivé spojení v síti WLAN. Společnost Schenker AG používala průmyslové počítače noax a síť WLAN ve svých skladech již dříve. Terminál pro vysokozdvižné vozíky společnosti noax má příjem všude a může plynule zpracovat kanálové přenosy. Co se spojení WLAN týče, umožňují průmyslové počítače noax u společnosti Schenker AG spolehlivou práci bez výpadku přenosu dat.